Innovatieve acties

De mobiliteitswereld staat niet stil... Diagnose Car dus ook niet. Het is onze taak om innovaties die fabrikanten op de markt brengen ook kenbaar te maken bij de scholen, opleidingscentra en leerlingen. Thema's zoals alternatieve aandrijving waaronder elektrische- en waterstof aandrijving is binnen Diagnose Car niet meer weg te denken. Bij voorkeur zorgen we dat al die info ook via innovatieve lestechnieken zoals 360° video en XR door de lesgevers kan doorgegeven worden aan de studenten en cursisten. 
Ontdek ons aanbod aan lesinnovaties en wordt lid van Diagnose Car om er gebruik van te maken.

EV’nAR

EV’naR is een XR applicatie voor de MS Hololens ontwikkeld door onderwijs voor onderwijs.

Met de applicatie breng je een elektrisch voertuig in de klas met als doel een didactische en budgettair interessante oplossing te bieden voor lessen over alternatieve aandrijving waaronder elektrische- en waterstofvoertuigen.
Leer een voertuig spanningsvrij schakelen of leer meer over de technologie van alternatieve aandrijvingstechnieken.

Je kan als lid van Diagnose Car gemakkelijk een hololens uitlenen en aan de slag gaan. Vanaf september 2023 is de applicatie ook beschikbaar op gsm en tablet via de app store.  Vraag je activatiecode aan via het contactformulier.

EV'n AR in How its done

HEV leerkoffer

Leren over elektrische voertuigen in een opleidingssituatie kent zijn problemen. Een voertuig is erg duur en bovendien zijn de werkzaamheden erg gevaarlijk (hoge spanning). Deze koffer is voorzien van alle elementen die de aandrijving van een elektrisch voertuig simuleren (miniatuur).

Alle onderdelen in de koffer staan onder een veilige spanning. Het online leerplatform van TEO stuurt de gebruiker aan via een touchscreen die opdrachten zal uitvoeren en onderdelen zal aansturen.

HEV leerkoffer. Smarteducation@school

Voor de leerlingen

De leerlingen kunnen instructies, begeleiding, evaluatie, bijsturing, enz. verkrijgen via het online leerplatform waar zij op eigen tempo de aangeboden opleidingen kunnen volgen.

Ze zullen onder begeleiding van de lessen in het leerplatform de HV-bekabeling, de beveiligingen en het aansluiten van de componenten moeten uitvoeren.

Voor de docenten

De docent kan zelf lessen opbouwen. Er zijn verschillende foutsimulaties die in of uitgeschakeld kunnen worden om zo de cursisten uit te dagen tot een diagnose stellen aan een EV.

De koffer maakt het mogelijk om tijds- en plaats-onafhankelijk te leren. Eens een opleiding is aangemaakt kan een cursist 100% zelfstandig werken. De docent kan permanent de vorderingen van de cursisten opvolgen.

8 koffers

Diagnose Car heeft vanaf januari 2024, 8 koffers in zijn bezit die uitgeleend kunnen worden door alle leden van het netwerk. Tot dan wordt nog volop gewerkt aan extra leercontent voor de koffers.

Didactische panelen elektrische fiets

In een InnoVET project werden 3 draagbare panelen ontwikkeld waarop alle onderdelen van de aandrijving van een elektrische fiets staan. Elk paneel illustreert een ander type aandrijving.

Het eerste paneel is een aandrijving met als doel basisdiagnose te stellen en instellingen van de fietscomputer aan te leren. Het tweede paneel is gericht op een halfautomatisch aandrijfsysteem en het derde paneel op volledig automatisch aandrijfsysteem. Op deze systemen kunnen meet- en diagnose oefeningen uitgevoerd worden met multimeter, diagnosecomputer en oscilloscoop waarvoor verschillende meetpunten worden voorzien, evenals fout simulaties.

De panelen zijn uitleenbaar via Diagnose Car.
Ook zijn via klascement en Diagnose Car alle bouwplannen, 3D files en schema's gedeeld waarmee een leerkracht zelf een dergelijk paneel kan maken voor zijn eigen school.

Groepsaankoop Citroën AMI

Elektrsiche voertuigen zijn niet meer uit het straatbeeld weg te denken en zijn dus ook in de garages alledaagse kost. De nadruk op elektrische voertuigen tijdens opleidingen wordt daardoor ook groter. Een elektrisch voertuig in elk opleidingslokaal is volgens ons een noodzaak en dat faciliteren we.

Diagnose Car heeft 1 Citroën AMI aangekocht die voorzien is van foutsimulatie die gemakkelijk over te nemen is op een andere AMI. Alle  bijhorende oefeningen staan in Electude beschikbaar voor alle scholen en opleidingscentra. Het voertuig gaat in rotatie net zoals de andere voertuigen in de vloot.

De scholen kunnen intekenen op een gezamenlijke bestelling van de Citroën AMI. De kostprijs van de AMI fluctueert maar is laag (+/- € 7800). Is die prijs te hoog? Doe de aankoop dan samen met een andere school om zo de prijs tot de helft te reduceren. Het voertuig wordt dan gedeeld onder goede afspraken.

InnoVET praktijkopdrachten

Meer dan 80 praktijkopdrachten werden ontwikkeld voor autotechnische opleidingen.

Al deze les, leer en evaluatiemiddelen worden gratis ter beschikking gesteld via het e-learningplatform Electude.
Heeft een school of opleidingsinstantie geen toegang tot Electude kan een gratis toegang via het domein van Diagnose Car worden gegeven. Neem in dat geval contact met ons op.

Via onderstaande link kan je een overzicht vinden van alle opleidingsmodules die werden ontwikkeld.
Onze gegevens

Keizerslaan 11
1000 Brussel
info@connectief.be
BE0879 785 743

Mede mogelijk gemaakt door
Inloggen

Heb je nog geen account? Klik hier om je te registreren