Onze partners

Diagnose Car dankt haar kracht aan de deelname van de vele partners. Een hecht partnerschap tussen scholen en de auto industrie is noodzakelijk. Dat faciliteren we dagelijks met ondersteuning van sectororganisaties, de overheid en andere onderwijsinitiatieven.

De samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs groeit onder de vleugels van Diagnose Car en is gebaseerd op een win win situatie. Bedrijven steunen ons initiatief op verschillende manieren. In ruil worden contacten gelegd tussen de bedrijven en scholen die op hun beurt de leerlingen zo goed mogelijk klaarstomen voor een toekomst in de garage.

De interesse van partners is onze vinger aan de pols, een graadmeter voor de relevantie van het initiatief.

Diagnose car heeft een ruim netwerk aan partners

Automerken en verdelers

De autoconstructeurs/invoerders hebben heel wat te winnen bij een goede samenwerking met het onderwijs. De schenking van wagens aan scholen is niets nieuws en gebeurd al jaren. Het is echter onmogelijk om alle scholen te bedienen. Dankzij Diagnose Car kunnen de wagens circuleren tussen de scholen en komen recente voertuigen in alle scholen en opleidingsinstellingen van Vlaanderen terecht. Bovendien is de koppeling met diagnose belangrijk.

De voertuigen worden door Diagnose Car omgebouwd tot didactische lesvoertuigen en bovendien kunnen we rekenen op de technische gegevens, goodwill om cursussen te organiseren voor leerkrachten en zo meer.

Er is een te kort aan goede, geschoolde werkkrachten in garages. Door deelname aan dit initiatief dragen de constructeurs bij aan de kwaliteit van de medewerkers van morgen. Beter nog. Ze komen in contact met (ex)studenten die in de vorm van stage, duaal leren of andere projecten kennis maken met de garage die het begin kan zijn van een professionele samenwerking.

Leveranciers / producenten

Ook leveranciers/producenten van universele diagnoseapparatuur zorgen voor een belangrijke bijdrage in Diagnose Car. Niet elke wagen heeft een merkeigen diagnoseapparaat. In dit geval worden universele diagnoseapparaten ingezet. Deze partners ondersteunen niet alleen in de vorm van materiaal maar ook door opleiding en zo meer. Zo worden voor deze specifieke diagnosetoestellen opleidingen voor leerkrachten georganiseerd en kunnen we rekenen op inbreng van heel wat expertise.

Scholen en opleidingscentra

Diagnose Car is niet gebonden waardoor ons aanbod open staat voor alle Vlaamse scholen, volwassenenonderwijs en openbare opleidingscentra. Sinds 2013 zijn quasi altijd al deze partners lid van onze community. Een lijst van alle Vlaamse scholen die autotechniek aanbieden vind je hier.

Gespecialiseerde bedrijven

Gespecialiseerde bedrijven, bieden studenten en cursisten in de eerste plaats leerkansen. Opleidingsmaterialen, expertise en kunde worden gedeeld. Verder zijn er logistieke partners die Diagnose Car op hun eigen manier mogelijk maken.

Hogescholen

Studenten van hogescholen ontwikkelen in het kader van hun eindwerk oefen- en testmateriaal voor de wagens binnen Diagnose Car. Ze zorgen voor een module in de wagen die het mogelijk maakt om bepaalde fouten te simuleren evenals opdrachtfiches voor leerkrachten en leerlingen en bovendien een TTT. De Hogescholen zorgen zo voor een snelle, ideale inzetbaarheid van het materiaal tijdens de lessen in het secundair onderwijs.

Sectororganisaties

De steun van de sectororganisaties geeft het project geloofwaardigheid en bekendheid bij het grote publiek. Educam ondersteund Diagnose Car, de Vlaamse scholen en opleidingscentra met heel wat expertise en opleidingen maar ook financieel.


Vlaamse RTC

De 5 Vlaamse RTC hebben een belangrijke platformfunctie. Ze bieden Diagnose Car een Forum en regelmatige overlegmomenten met de Vlaamse leerkrachten. Samen met de RTC consulenten ijvert Diagnose Car voor een zo kwalitatief mogelijk schoolaanbod.

Onze gegevens

Keizerslaan 11
1000 Brussel
info@connectief.be
BE0879 785 743

Mede mogelijk gemaakt door
Inloggen

Heb je nog geen account? Klik hier om je te registreren