De technologische schakel tussen onderwijs en industrie

Partners

Sponsor Sponsor

Diagnose Car dankt haar kracht aan de deelname van de vele partners. Een hecht partnerschap met de auto industrie is een noodzaak en daar wordt nog steeds dagelijks aan gewerkt.

De goede samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs beperkt zich niet tot het gratis aanbieden van materiaal door bedrijven. Diagnose Car probeert betrokkenheid te creëren door het opzetten van een netwerk, faciliteren van onderling overleg tussen partners, de inbreng van expertise, het uitwisselen van informatie en het voorzien van opleidingen.

Diagnose Car kan rekenen op een ruim netwerk dat bestaat uit autoconstructeurs/invoerders, producenten van universele diagnoseapparatuur, specialisten in alternatieve technologieën, hogescholen en sectororganisaties.

De interesse van deze partners is onze vinger aan de pols, een graadmeter voor de relevantie van het project.

De autoconstructeurs/invoerders hebben heel wat te winnen bij een goede samenwerking met het onderwijs. De schenking van wagens aan scholen is niets nieuws en gebeurd al jaren. Het is echter onmogelijk om alle scholen te bedienen zonder een project waarin de wagens kunnen circuleren. Bovendien is de koppeling met diagnose belangrijk! Naast het ter beschikking stellen van materiaal kan Diagnose Car ook rekenen op technische gegevens, goodwill om cursussen te organiseren voor leerkrachten en een belangrijke inbreng tijdens vergaderingen. Er is een te kort aan goede, geschoolde werkkrachten in garages. Door deelname aan het project dragen de constructeurs bij aan de kwaliteit van de medewerkers van morgen.

SponsorSponsorSponsorSponsorSponsorSponsorSponsorSponsorSponsorSponsorSponsorSponsorSponsorSponsorSponsorSponsorSponsorSponsorSponsorSponsor

Ook leveranciers/producenten van universele diagnoseapparatuur zorgen voor een belangrijke bijdrage in Diagnose Car. Niet elke wagen heeft een merkeigen diagnoseapparaat. In dit geval worden universele diagnoseapparaten ingezet. Ook hier is naast de schenking ook de verdere bijdrage van de partners van groot belang. Voor deze specifieke diagnosetoestellen worden opleidingen voor leerkrachten voorzien en kunnen we rekenen op inbreng van heel wat expertise en belangrijke info tijdens vergaderingen.

Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor

Gespecialiseerde bedrijven, die leerlingen laten kennismaken met nieuwe systemen en alternatieve technologieën, stellen niet alleen materiaal maar ook hun expertise ter beschikking.

Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor

Leerlingen van hogescholen ontwikkelen in het kader van hun eindwerk oefen- en testmateriaal voor de wagens binnen Diagnose Car. Ze zorgen voor een module in de wagen die het mogelijk maakt om bepaalde fouten te simuleren evenals opdrachtfiches voor leerkrachten en leerlingen en bovendien een TTT. De Hogescholen zorgen zo voor een snelle, ideale inzetbaarheid van het materiaal tijdens de lessen in het secundair onderwijs.

SponsorSponsorSponsor

De steun van de sectororganisaties geeft het project geloofwaardigheid en bekendheid bij het grote publiek. Bovendien schonk ook Febiac een elektrische auto aan het project, zodat de leerlingen en leerkrachten meteen ook de kans krijgen om kennis te maken met duurzame en milieuvriendelijke technologie. Bij de uitbereiding van het project naar heel Vlaanderen is Febiac een structurele partner geworden, die middelen en personeel inzet voor het welslagen van Diagnose Car.

Sponsor Sponsor

De 5 Vlaamse RTC hebben een belangrijke platformfunctie. Ze bieden Diagnose Car een Forum en regelmatige overlegmomenten met de Vlaamse leerkrachten. Samen met de RTC consulenten ijvert Diagnose Car voor een zo kwalitatief mogelijk schoolaanbod.